fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


12. príklad 1. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Prirodzené číslo nazvime huňaté, ak žiadne prvočíslo v jeho rozklade nemá exponent rovný jedna. Dokážte, že existuje nekonečne veľa dvojíc po sebe idúcich prirodzených čísel, ktoré sú obe huňaté. (Napríklad $(8, 9)$ je taká dvojica.)


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety