fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 3. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Hago napísal na tabuľu jedno prirodzené číslo tvaru $\underbrace{99\dots 9}_{2011}$. Potom prišiel k tabuli Edo a opakoval svoj ťah pozostávajúci z nasledujúcich krokov:
  • Vybral si jedno z prirodzených čísel na tabuli a označil ho $n$. V prvom ťahu práve $99\dots9$.
  • Zvolil si prirodzené čísla $b$ a $c$ také, že $n=bc$.
  • Od čísla $b$ odčítal alebo pričítal $2$ a získal tým číslo $d$ a od čísla $c$ odčítal alebo pričítal $2$ a získal tým číslo $e$.
  • Z tabule zmazal pôvodné číslo $n$ a napísal namiesto neho čísla $d$ a $e$.
Je možné, aby po niekoľkých Edových ťahoch zostali na tabuli len čísla $9$?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety