fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 2. letnej série 2013/2014

Zadanie:
Máme kružnice $k$ a $l$, ktoré sa dotýkajú v bode $M$. Ďalej máme dotyčnicu $d$ ku kružnici $l$, ktorá pretína kružnicu $k$. Označme $N$ bod dotyku dotyčnice $d$ s kružnicou $l$ a priesečníky dotyčnice $d$ s kružnicou $k$ označme $A$ a $B$. Priesečník priamky $MN$ s kružnicou $k$ rôzny od $M$ označme $X$. Dokážte, že $|AX|=|BX|$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety