fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


1. príklad 2. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Maťko si na tabuľu nakreslil tri body, ktoré neležia na jednej priamke. Potom s bodmi na tabuli začal robiť nasledovnú operáciu: môže si vybrať tri nakreslené body, ktoré neležia na jednej priamke, a nakresliť ortocentrum1 trojuholníka nimi určeného (pokiaľ už ortocentrum nemá na tabuli nakreslené). Túto operáciu niekoľkokrát opakuje, pričom si môže vyberať aj dokreslené body. Najviac koľko bodov môže Maťko takto dokresliť?

1Ortocentrum je priesečník výšok v trojuholníku.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety