fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 2. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Vnútri konvexného mnohouholníka1 je bod $P$, z ktorého vedieme kolmicu na každú priamku určenú nejakou jeho stranou. Dokážte, že aspoň jedna z piat týchto kolmíc leží na obvode daného mnohouholníka.

1Konvexný mnohouholník je taký mnohouholník, ktorého veľkosti všetkých vnútorných uhlov sú menšie ako $180^\circ$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety