fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Ríša geometrie má krutého kráľa, ktorý nechce Joža pustiť preč. Jožovi neostáva nič iné, ako sa kráľovi postaviť. Dopočul sa, že kráľom je štvoruholník $KRAL$, ale zišlo by sa mu vedieť o kráľovi viac. Našťastie našiel nasledovnú hádanku, z ktorej vytušil, že kráľ bude asi rovnobežník. V hádanke je daný štvoruholník $EFGH$ s priesečníkom uhlopriečok $S$. Body $K,\ R,\ A,\ L$ sú postupne ťažiskami trojuholníkov $EFS,\ FGS,\ GHS,\ HES$. Dokážte, že $KRAL$ je rovnobežník.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety