fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 1. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Kubo s Mojom si zvyknú krátiť čas nasledovnou hrou. Kubo hodí dvomi hracími kockami, sčíta body, ktoré mu na nich padli a tento súčet označí $a$. Ak je $a$ väčšie ako deväť, tak znovu hodí dvomi kockami a súčet bodov, ktoré mu padli označí $b$. Ak $a$ je menšie ako desať, tak hodí dvanásťstenom a počet bodov, ktoré mu padli označí $b$. Svoje výsledné skóre vypočíta ako súčet $a+b$. Mojo na začiatku hodí dvanásťstenom (má dvanásť stien, na ktorých sú čísla od jeden do dvanásť) a počet bodov, ktoré mu padli označí $a$. Zvyšok jeho hry je rovnaký ako Kubov. Vyhráva ten, koho výsledné skóre je väčšie1. Rozhodnite, kto z nich vyhráva častejšie. Svoje rozhodnutie zdôvodnite.

1Ak majú rovnaké výsledné skóre, tak je remíza a nevyhráva ani jeden.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety