fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Mišo si ide v kuchyni vydláždiť stenu rozmerov $2n \times 2n$ dlaždicami $1 \times n$. Dlaždice na ňu ukladá v oboch kolmých smeroch tak, aby sa žiadne dve neprekrývali. Keďže je šetrný, chce použiť čo najmenej dlaždíc. Nechce však, aby mu sused vyčítal, že jeho stena vyzerá nedokončene. Preto musí na ňu uložiť dlaždice tak, aby sa žiadna iná dlaždica $1 \times n$ na ňu nedala uložiť bez prekrytia inej, už uloženej dlaždice. Pre dané prirodzené číslo $n$ určte, koľko najmenej dlaždíc na to Mišo potrebuje.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety