fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


12. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Nech $a$, $b$, $c$ sú kladné reálne čísla spĺňajúce $a+b+c=abc$. Dokážte, že

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \leq \frac{3}{2}$$

a zistite, kedy nastáva rovnosť.sx5qQqZ0 <7ozwl8tnpq~gmail~com> - 03. 03. 2014 - 15:39:31 z 140.115.3.208
Uninsured driver defense really has nothing regarding home injury. QuotesChimp is especially designed to cover your deficits for physical harm. Therefore, the further you've got, the safer you'll be. It is advisable to err to the side of spending only a little additional premium than to get substandard protection. Below are a few of the significant factors which you should be aware of in regards to the safety.

cituj ma

PiRIG2IeDci <rhoodatjoe~hotmail~com> - 06. 11. 2013 - 20:02:58 z 188.143.232.12
[na 50% SPAM!]
Now we know who the sesnlbie one is here. Great post!

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety