fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 3. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Štvorec je rozdelený na $n^2$ obdĺžnikov pomocou $n-1$ zvislých a $n-1$ vodorovných úsečiek, kde $n\ge 2$ je celé číslo. Dokážte, že spomedzi nich vieme vybrať $2n$ obdĺžnikov tak, aby pre ľubovoľné dva z nich platilo, že jeden sa zmestí do druhého.1

1Obdĺžniky možno aj otáčať. Dva zhodné obdĺžniky sa zmestia do seba. Štvorec považujeme za špeciálny prípad obdĺžnika.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety