fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 3. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Je možné rozdeliť množinu prirodzených čísel $\mathbb{N}$ na dve disjunktné1 množiny $A$ a $B$ tak, aby naraz platilo:
  • V množine $A$ neexistuje nekonečná, nekonštantná aritmetická postupnosť
  • a v množine $B$ neexistuje nekonečná, nekonštantná geometrická postupnosť?

1Dve množiny sú disjunktné práve vtedy, keď nemajú spoločný prvok.


mišof - 08. 12. 2011 - 23:26:42 z dial-95-105-152-199-orange.orange.sk
Tieto hrátky so spočítateľnými množinami sú fun :) By ma zaujímalo ako vyzerajú odovzdané riešenia -- teraz mi je tá úloha triviálna, ale ako stredoškolák sa obávam že bych si bol vylámal zuby na nej :)

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety