fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 1. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Po ukrutnom boji s ostrouhlým trojuholníkom sa Jožo rozhodol, že navštívi starého mudrca, ktorý ho naučí finty proti geometrickým útvarom. Na zemi našiel nakreslený ostrouhlý trojuholník $ABC$ so stredom opísanej kružnice $O$. Body $B\',\ C\'$ sú obrazy bodov $B,\ C$ v osových súmernostiach podľa priamok $AC,\ AB$. Podľa obrázku za mudrcom vedie každá z priamok $BC\',\ CB\',\ AO$. Jožo si ale nie je istý, či ho každá dovedie na to isté miesto. Dokážte, že sa tieto tri priamky pretínajú v jednom bode.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety