fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 3. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Paľa hryzie svedomie, lebo nevyriešil domácu úlohu:

a) Nájdite všetky prirodzené čísla $n$ také, že $n^2 +n +14$ je druhá mocnina prirodzeného čísla.
b) Pre ktoré prirodzené čísla $k$ existuje aspoň jedno prirodzené číslo $n$ také, že $n^2+n+k$ je druhá mocnina prirodzeného čísla?

Pomôžte mu, nech ho svedomie nezje.


z2An4NgDZ <gub3ei2we8~hotmail~com> - 21. 10. 2015 - 12:12:41 z 221.178.182.59
Very nice guide indeed, i agree with alsomt everything you say in this guide and you even made me change my mind about some issues.Although i sometimes have a different play style then you do, I prefer using barracks and leveling them over the upgrading of mages in some cases.Thanks for all the tips though, a very solid walkthrough for any beginner!

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety