fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. letnej série 2013/2014

Zadanie:
Máme daný trojuholník $ABC$. Stred strany $BC$ označme $M$. Nech $D$ je ľubovoľný bod na strane $AB$. Úsečky $AM$ a $CD$ sa pretínajú v bode $P$. Predpokladajme, že $|AD|=|DP|$. Dokážte, že $|AB|=|CP|$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety