fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 1. letnej série 2012/2013

Zadanie:
Edo si vyznačil na tabuli $k$ rôznych bodov. O $k$ vieme, že je to prirodzené číslo, ktoré je rovné nanajvýš $2013$. Edo si z geometrie pamätá, že ľubovoľné dva rôzne body určujú priamku. Koľko rôznych priamok môže určovať Edova množina bodov?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety