fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


13. príklad 2. letnej série 2008/2009

Zadanie:
$ABCD$ je konvexný štvoruholník. Body $P, Q$ ležia postupne na úsečkách $BC, DC$ tak, že $|\angle BAP| = |\angle DAQ|$. Dokážte, že trojuholníky $ABP$ a $ADQ$ majú rovnaký obsah práve vtedy, keď priamka prechádzajúca cez ich ortocentrá je kolmá na $AC$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety