fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 3. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Nech $n$ je prirodzené číslo. Rozložme množinu $\{1, 2, 3, \dots, 3n\}$ na tri rovnako veľké disjunktné1 množiny $A, B$ a $C$. Dokážte, že existujú $a$ z $A$, $b$ z $B$, $c$ z $C$ také, že jedno z čísel $a, b, c$ je súčtom zvyšných dvoch.

1Dve množiny sú disjunktné práve vtedy, keď nemajú spoločný prvok.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety