fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. zimnej série 2013/2014

Zadanie:
Ďalšie ráno sa Monty potichu vyplížil zo spiaceho táboriska a vybral sa na dlhú cestu do New Orleans. Mal v pláne tam nastražiť pascu na Drzohubých a dostať ich za mreže. Rozhodol sa, že sa cestou zastaví v indiánskej osade kmeňa Geometrov a poprosí tam o pomoc svojho kamaráta Sinetua. Spoločne určite vymyslia ako banditov dolapiť. Len čo dorazil do osady, stretol miestneho geometra Rysueta, ktorý sa opäť pasoval s geometrickým problémom. Na zemi mal nakreslenú kružnicu $k$ so stredom $O$. Dnu v kruhu vymedzenom kružnicou $k$ ležal bod $A$ a mimo tohto kruhu ležal bod $B$. Navyše platilo, že body $A$, $B$$O$ neležia na jednej priamke. Rysueto chcel nájsť všetky priesečníky priamky určenej bodmi $A$$B$ a kružnice $k$. Stále mal však zapatrošené svoje pravítko, a tak mal k dispozícii iba kružidlo. Do neho vie nabrať vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma narysovanými bodmi a nakresliť kružnicu s nabraným polomerom a ľubovoľným stredom. Pomôžte Rysuetovi nájsť všetky priesečníky priamky $AB$ a kružnice $k$ len za pomoci kružidla a vášho umu. Nezabudnite, že bez pravítka neviete rysovať rovné čiary.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety