fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 1. letnej série 2015/2016

Zadanie:
V mestečku Algebrovo žije niekoľko výrazov. Klub racionálnych čísiel zorganizoval súkromný večierok, na ktorý sú pozvané len výrazy, ktoré nenadobúdajú často celočíselné hodnoty. Zistite, ktoré výrazy to sú. Nájdite všetky párne celé čísla $a$ také, že $\dfrac{a^n+1}n$ je celé číslo len pre konečne veľa prirodzených čísiel $n$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety