fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 2. letnej série 2013/2014

Zadanie:
Okolo okrúhleho stola sedí $2n$ vedúcich vrátane Maťka. Medzi nimi je nejako rozdelených $K$ koláčov. Každý z vedúcich vlastniacich aspoň dva koláče sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že zje jeden zo svojich koláčov a zároveň daruje ďalší zo svojich koláčov jednému zo svojich susedov. Nájdite najmenšie také $K$, že bez ohľadu na počiatočné rozmiestnenie koláčov ich vedúci vedia posunúť tak, aby Maťko dostal aspoň jeden koláč.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety