fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


5. príklad 3. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Body $K,\,L$ sú zvolené na strane $AB$ konvexného štvoruholníka $ABCD$ tak, že bod $K$ leží medzi bodmi $A$$L$. Analogicky, body $M,\,N$ sú na strane $CD$ tak, že bod $M$ leží medzi bodmi $C$$N$. Ďalej platí $|AK|=|KN|= \linebreak =|DN|$ a tiež $|BL|=|BC|=|CM|$. Predpokladajme, že $BCNK$ je tetivový štvoruholník. Dokážte, že potom aj štvoruholník $ADML$ je tetivový.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety