fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


12. príklad 2. zimnej série 2010/2011

Zadanie:
Definujme vzdialenosť dvoch kruhov v rovine ako reálne číslo, ktoré vznikne odčítaním polomerov oboch kruhov od vzdialenosti ich stredov. V rovine je daných $n$ bodov, pričom $n\geq 1$. Dokážte, že vždy vieme nájsť konečne veľa kruhov, ktoré pokryjú všetkých $n$ bodov, navyše je súčet ich priemerov menší než $n$ a vzdialenosť ľubovoľných dvoch z nich je väčšia než $1$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety