fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


14. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Funkcia $f$ je definovaná na prirodzených číslach predpisom

$$f(n)= \frac{1}{n} \left ( \left \lfloor \frac{n}{1} \right  \rfloor +  \left  \lfloor \frac{n}{2} \right  \rfloor + \dots + \left  \lfloor \frac{n}{n} \right  \rfloor \right )\cdot$$a) Dokážte, že $f(n+1) > f(n)$ platí pre nekonečne veľa hodnôt $n$.
b) Dokážte, že $f(n+1) < f(n)$ platí pre nekonečne veľa hodnôt $n$. 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety