fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 2. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Maťo si vytvoril postupnosť prirodzených čísel $a_1,\ a_2,\ \dots,\ a_n,\ \dots$ nasledovným spôsobom: zvolil si najprv prirodzené číslo $a_1$ a ďalšie členy postupnosti určil podľa vzťahu $a_{n+1}=a_n+b_n$, kde $b_n$ je posledná cifra čísla $a_n$, pre všetky prirodzené čísla $n$. Dokážte, že Maťova postupnosť obsahuje nekonečne veľa celočíselných mocnín dvojky práve vtedy, keď $a_1$ nie je deliteľné piatimi.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety