fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Majme na kružnici $k$ so stredom $O$ vyznačené dva polomery $OA$ a $OB$. Kružnica $l$ sa dotýka kružnice $k$ v bode $Q$ a dotýka sa aj spomínaných polomerov postupne v bodoch $C$ a $D$. Určte veľkosť uhla $AQC$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety