fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


13. príklad 3. letnej série 2008/2009

Zadanie:
Pre $n>1$ označme $p(n)$ najväčšie prvočíslo, ktoré delí $n$. Dokážte, že existuje nekonečne veľa prirodzených čísel $n$ spĺňajúcich

$$p(n)<p(n+1)<p(n+2).$$ 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety