fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 2. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Lindu v noci vystrašil trojuholník $ABC$ so $60$ stupňovým uhlom pri vrchole $A$. Hneď, ako sa spamätala, označila si $M$ priesečník priamky $AC$ a osi strany $AB$. Potom si označila $N$ priesečník priamky $AB$ a osi strany $AC$. Lindu trojuholník prestane strašiť, až keď dokáže, že $|BC|=|MN|$. Pomôžte jej s tým.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety