fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 2. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Nech $ ABC $ je pravouhlý trojuholník s pravým uhlom pri vrchole $ A $, pre ktorý platí $ |AB|<|AC| $. Nech $ M $ je stred strany $ BC $, $ p $ je kolmica na stranu $ BC $ prechádzajúca bodom $ M $ a $ D $ je priesečník priamky $ p $ a úsečky $ AC $. Ďalej nech $ q $ je kolmica na $ BD $ prechádzajúca bodom $ B $, $ r $ je rovnobežka s $ AC $ prechádzajúca bodom $ M $ a $ E $ je priesečník $ q $ a $ r $. Dokážte, že trojuholníky $ AEM $ a $ MCA $ sú podobné práve vtedy, keď $ |\angle{ABC}|=60^\circ $.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety