fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 2. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Opica Tomáš často hrá nasledovnú hru: nájde si rovnú paličku, nakreslí štvorec $ ABCD $, ktorého strana je dlhšia ako palička a snaží sa vložiť paličku do štvorca. Musí však dodržať tieto pravidlá: palička začína v bode ležiacom na strane $ AB $ (nazveme ho bod $ E $) a končí v bode ležiacom na strane $ BC $ (nazveme ho bod $ F $). Zároveň má byť obsah trojuholníka $ EBF $ čo najväčší. Poraďte Tomášovi, ako má umiestniť paličku!


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety