fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


1. príklad 1. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Katka, Škrečok a Filip majú radi čokoládu. Mamke vzali a zjedli päť čokolád, čo mala na varenie. Keď mamka zisťovala, kto jej ich zjedol, deti povedali:

Katka: "Nezjedla som žiadnu čokoládu."
Škrečok: "Ani ja som nezjedol žiadnu čokoládu."
Filip: "Ja som tiež nezjedol žiadnu čokoládu.
Katka: "Škrečok zjedol viac než Filip."
Škrečok: "Katka v predchádzajúcej vete klame!"
Filip: "Katka so Škrečkom zjedli všetko."
Katka: "Filip v predchádzajúcej vete klame!"


Keď sa deti napokon priznali, zistilo sa (o tých siedmich tvrdeniach), že každý klamal toľkokrát, koľko čokolád zjedol. Koľko čokolád zjedol každý z nich?


ERQGXvkRbjpx <vyi4v5a7a~hotmail~com> - 03. 03. 2014 - 15:35:10 z 46x146x223x39.static-business.perm.ertelecom.ru
Policy contract can be quite a really cold company. QuotesChimp virtually must be, their severe dependence on numbers insurance providers handle as well as taking into consideration the amount of individuals when creating company decisions.

cituj ma

NYo3GbsO <ghopstop777~ya~ru> - 06. 11. 2013 - 04:29:10 z 188.143.232.12
Keby som sa chcela tve1riť neaatjzue a (pokrytecky) laicky, dala by som si tfa pre1cu nepedsať z firemne9ho mailu.A vyskfašali ste si tfa deguste1ciu? Ja ochutne1vam všetky čokole1dy a vfdrobky, ktore9 sa prezentujfa ako kvalitne9 alebo aspoň lepšed priemer, ktore9 sa okolo mňa ( a v okolitfdch končine1ch) zedskať a zohnať dajfa. A nie iba čokole1dy.Me1m rada dobre9 jedlo, či ho uvared babička zo Ze1horia alebo hogo-fogo technolf3giou vychytenfd kuche1r. Dokonca si občas ne1jdem čas prečedtať nejakfd blog o gastre a keď sa neche1m uniesť, prispejem. (Asi sa už radšej neneche1m uniesť. Asi sa nepatred pedsať se1m za seba, keď som z illui. Alebo z višne?) Odteraz už len oficie1lne stanoviske1.

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety