fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 2. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Majme štvoruholník vpísaný do kružnice, ktorého osi dvoch rôznych vnútorných uhlov sú rovnobežné. Dokážte, že potom súčet štvorcov dĺžok niektorých jeho dvoch strán je rovný súčtu štvorcov dĺžok jeho zvyšných dvoch strán.


meno:
e-mail:
  

V príspevku je na písanie matematických výrazov možné používať príkazy TeXu.
Help k ich používaniu nájdete na kms.sk/tex.php.

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety