fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 3. letnej série 2008/2009

Zadanie:
V rovine sú štyri nerozlíšiteľné kúsky plastelíny, ktoré môžeme presúvať len nasledujúcim spôsobom. Kúsok môžeme presunúť do novej pozície, ak sa presne v strede medzi pôvodnou a novou pozíciou nachádza nejaký iný kúsok plastelíny. Na začiatku sú jednotlivé kúsky na bodoch so súradnicami ${(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)}$. Vieme po konečnom počte presunutí kúskov plastelíny dostať kúsky na body so súradnicami ${(0,0),(1,1),(3,0),(2,-1)}$?


HAgO - 06. 05. 2009 - 21:55:17 z chello085216147110.chello.sk
to som na tom podobne...

cituj ma

Kubo - 06. 05. 2009 - 14:30:23 z adsl-dyn42.78-98-79.t-com.sk
No nech ziju ale mne na to neostalo casu

cituj ma

beren - 05. 05. 2009 - 20:43:37 z adsl.wing.sk
nech ziju ujovia invariantovia...

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety