fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 2. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Po namáhavom tréningu u mudrca čaká Joža posledná skúška. V ostrouhlom trojuholníku $ABC$ je $M$ stred strany $BC$. Kolmica na úsečku $AM$ prechádzajúca bodom $A$ pretína priamky, na ktorých ležia výšky na strany $AB,\ AC$ v bodoch $E,\ F$. Dokážte, že trojuholník $EFM$ je rovnoramenný.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety