fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 1. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Dokážte, že aspoň jedno zo štyroch prirodzených čísel $p, q, p + q, p-q$ je deliteľné tromi.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety