fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


7. príklad 1. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Zajo si na záhrade natiera plot. Dodržiava pri tom nasledujúce pravidlá:

• žiadne dve susedné latky nemajú rovnakú farbu,
• nevieme z plota vybrať štyri latky (nie nutne susedné) bez zmeny ich poradia tak, aby boli natreté v poradí $X,\ Y,\ X,\ Y$, pre žiadne dve rôzne farby $X,\ Y$.

Koľko najviac latiek môže mať Zajov plot, ak nechce použiť viac ako $n$ rôznych farieb?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety