fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 3. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Kráľovstvo sa nachádza na ostrove v tvare trojuholníka $ABC$, v ktorom $|AB|=7\,\mathrm{cm}$, $|BC|=8\,\mathrm{cm}$$|CA|=9\,\mathrm{cm}$. Body $X$$Y$ sú postupne vnútorné body úsečiek $AB$$AC$ tak, že úsečka $XY$ sa dotýka vpísanej kružnice trojuholníka $ABC$. Určte obvod kráľovstva – trojuholníka $AXY$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety