fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 1. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Veronika sa rozhodla, že napíše do kruhu $n \geq 3$ rôznych reálnych čísel tak, že každé číslo bude súčinom svojich dvoch susedov. Rozhodnite, pre ktoré prirodzené čísla $n$ sa to Veronike môže podariť.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety