fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


10. príklad 1. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Maťo má rád mozaiky, tak sa rozhodol, že si jednu spraví. Tak zapálene sa pustil do navrhovania, až sa pozastavil nad tým, či to vôbec tak komplikovane pôjde spraviť. Rozhodnite, či je možné rozdeliť rovnostranný trojuholník na viac ako $9000$ konvexných1 častí tak, aby ľubovoľná priamka pretínala menej ako $26$ z nich.

1Konvexný útvar je taký útvar, v ktorom spojnica ľubovoľných dvoch vnútorných bodov leží celá vnútri útvaru.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety