fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 2. letnej série 2013/2014

Zadanie:
Hopko má štvorcovú tabuľku $2014 \times 2014$. Chce do nej vpísať v nejakom poradí čísla $1,2,\dots ,2014^2$, každé práve raz, pričom vpísať môže vždy na ľubovoľné voľné políčko. Aby to nebola taká nuda, vždy keď vpíše číslo do $i$-teho riadka a $j$-teho stĺpca, sčíta všetky už napísané čísla v $i$-tom riadku a $j$-tom stĺpci a ich súčet si zapíše do zošita. Poraďte mu, na ktoré miesta a v akom poradí má čísla vpísať, aby súčet čísel v jeho zošite bol čo najväčší možný.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety