fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


6. príklad 1. letnej série 2015/2016

Zadanie:
Ľudka a Kika si zobrali tabuľku $m \times n$ políčok, kde $m,\ n$ sú nepárne prirodzené čísla. Každé jej políčko zafarbili namodro alebo načerveno. Ľudke sa páčia \textit{červeno dominantné} riadky. To sú také riadky, ktoré obsahujú viac červených políčok ako modrých. Kika zas obľubuje \textit{modro dominantné} stĺpce, teda také stĺpce, ktoré obsahujú viac modrých políčok ako červených. Ľudka a Kika pri zafarbovaní spolupracovali, aby boli obe spokojné. V závislosti od čísiel $m,\ n$ nájdite najväčší súčet počtu modro dominantných stĺpcov a červeno dominantných riadkov, ktorý Ľudka s Kikou mohli dostať. Nezabudnite zdôvodniť, prečo väčšie súčty dostať nemohli.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety