fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


9. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Majme trojuholník $ABC$. Označme $M$ stred strany $AB$. Nech $D$ je bod na opačnej polpriamke k polpriamke $CA$, pre ktorý platí $|CB|$ = $|CD|$. Priesečník osi uhla $ACB$ a priamky $MD$ označme $K$. Ukážte, že uhly $KBC$ a $BAC$ majú rovnakú veľkosť.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety