fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


13. príklad 2. letnej série 2010/2011

Zadanie:
Nech $n > 2$ je prirodzené číslo a $A_n$ počet neprázdnych množín $S \subseteq \{1,2,\cdots,n\}$ takých, že aritmetický priemer prvkov množiny $S$ je celé číslo. Dokážte, že $A_n - n$ je vždy párne číslo.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety