fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


11. príklad 3. letnej série 2011/2012

Zadanie:
Na šachovnici $8\times 8$ nazývame dve políčka dotýkajúce sa, ak spolu susedia stranou alebo rohom. Určte, či dokáže šachový kráľ prejsť celú šachovnicu tak, že začína na nejakom políčku, a počnúc od druhého ťahu sa vždy pohne na políčko dotýkajúce sa s párnym počtom už navštívených políčok.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety