fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


1. príklad 2. zimnej série 2013/2014

Zadanie:
Drzohubých je na divokom západe kopa a nie všetci sa poznajú. Preto na identifikáciu používajú tajný symbol. Montymu sa z rôznych zdrojov podarilo získať útržkové údaje o tomto symbole. Dozvedel sa, že symbolom je trojuholník $ABC$, ktorý má vrcholy označené v tomto poradí proti smeru hodinových ručičiek. Ďalej zistil, že veľkosť uhla pri vrchole $B$ je $20\st$, a že strana $BC$ meria $5$ centimetrov. Ako posledné zistil, že kružnica opísaná tomuto trojuholníku má polomer $3$ centimetre. Pomôžte Montymu a skonštruujte tento trojuholník. Zároveň túto konštrukciu aj popíšte. Nezabudnite nájsť všetky riešenia a zdôvodniť, že iné neexistujú.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety