fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 3. zimnej série 2015/2016

Zadanie:
Jefo už našiel svoje stratené okuliare. Teraz však stratil prirodzené čísla $a,\ b,\ c$. Pamätá si, že každé bolo väčšie ako 1 a že pre ne platilo:

$$a\mid bc+1 , b\mid ac+1 , c\mid ab+1.$$

Pomôžte mu a nájdite všetky trojice prirodzených čísel $(a,\ b,\ c)$ väčších ako 1, ktoré spĺňajú uvedené podmienky. 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety