fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 2. zimnej série 2009/2010

Zadanie:
Lichobežník $ABCD$ má obsah $1\ {\mathrm{cm}}^2$. Navyše strana $AB$ je rovnobežná so stranou $CD$ a platí, že $| AB | = 2 | CD |$. Stred uhlopriečky $AC$ označíme $K$. Priesečník $AD$ a $BK$ označíme $L$. Nájdite obsah štvoruholníka $CDLK$.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety