fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


8. príklad 3. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Nech $k$ je nepárne prirodzené číslo. Dokážte, že číslo $1+2+3+\dots+n$ delí číslo $1^k+2^k+3^k+\dots+n^k$ pre všetky prirodzené čísla $n$.


FbAnT1YWcIpx <ldh7oq82bt~mail~com> - 21. 10. 2015 - 12:15:34 z 221.178.182.72
[na 50% SPAM!]
The abiilty to think like that shows you're an expert

cituj ma

 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety