fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


4. príklad 2. zimnej série 2011/2012

Zadanie:
Krokodíl Jonatán našiel v rieke rovnostranný trojuholník $ ABC $. Hneď našiel bod $ P $, pre ktorý platilo $ |\angle{APB}|=|\angle{BPC}| $. Nájdite všetky body s takouto vlastnosťou. Nezabudnite ukázať, že iné body túto vlastnosť nemajú.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety