fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


3. príklad 1. letnej série 2009/2010

Zadanie:
Ika má 4 pravé a 4 falošné diamanty, ktoré nevie rozlíšiť. Našťastie má špeciálny prístroj, ktorým môže robiť nasledovné meranie. Vloží doň ľubovoľný počet diamantov a prístroj jej povie, koľko z vložených diamantov je pravých. Ika by chcela (nevedno prečo) dva diamanty, z ktorých je jeden pravý a druhý falošný. Poraďte jej, ako ich môže nájsť na dve merania prístrojom. Koľko diamantov treba vložiť do prístroja pri prvom meraní?


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety