fórum o príkladoch
 korešpondenčný matematický seminár  
kontakt.php

 


2. príklad 1. zimnej série 2016/2017

Zadanie:
Šachovnica má štvorcový tvar a štvorce majú veľa pravých uhlov. Peťko je však smutný, že v jeho trojuholníku nemá žiaden pravý uhol.\newline Peťko si teda zobral svoj rovnoramenný trojuholník $ABC$ so základňou $BC$. Dokreslil kružnicu $k$ so stredom v bode $K$, ktorá sa dotýkala priamky $AC$ v bode $C$ a pretínala druhýkrát úsečku $BC$ v bode $H$. Dokážte, že priamky $HK$$AB$ sú na seba kolmé.


 

úvod | zadania | poradie | vzoráky | debata | sústredenia | výlety